Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

“Το Hydrobot μας οδηγεί σε νέες σημαντικές ανακαλύψεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής μελέτης μας, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.”

“Το Hydrobot μας οδηγεί σε νέες σημαντικές ανακαλύψεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής μελέτης μας, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.”


Ονοματεπώνυμα μαθητών/τριων: Βασιλείου Δανάη, Βλουτέλλη Βασιλική, Παυλής  Γιώργος, Πεντογένη Μαριάνθη, Μπέτι Γαβριήλ.

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Δημήτριος Αιβαλιώτης1 , Βλάσης Ταμβακέρας2
(1,2) Πειραματικό ΓΕΛ Μυτιλήνης
 mail@lyk-peir-mytil.les.sch.gr
Εισαγωγή.
Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια επιπλέον μια συνιστώσα στην ανάπτυξη της παιδείας στα σχολεία σε πολλές χώρες και  ειδικά των ανεπτυγμένων χωρών. Αποτελεί ένα σημαντικό μέσον μάθησης, ανάπτυξης γνωστικών και πολλών άλλων δεξιοτήτων στο σχολείο, μέσω της κατασκευαστικής διαδικασίας, αλλά και του προγραμματισμού που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Μια τέτοια περίπτωση εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι και το Υδρορομπότ ( Hydrobot) που δωρεάν παρείχε βασικά υλικά κατασκευής το Ίδρυμα Ευγενίδου στα σχολεία μαζί με το λογισμικό  βασικής πλακέτας  Arduino οι αισθητήρες δε που διαθέτει είναι πίεσης θερμοκρασίας και έντασης φωτός.
Αυτό το εκπαιδευτικό ρομπότ που κατασκευάσαμε, το χρησιμοποιήσαμε για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Η επίδραση της θερμοκρασίας στη ποιότητα του νερού της θάλασσας. Η περίπτωση του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μυτιλήνη.» Στο πρόγραμμα αυτό συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και με το Ευγενίδιο Ίδρυμα όπου αποκτηθήκαν εμπειρίες πολύτιμες για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία αυτή ήταν η απαρχή μιας σταθερής πια επαφής με το πανεπιστήμιο και σε άλλα προγράμματα