Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ANIMATION ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ....ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ


ΠΕΙΡΑΜΑ HERSHEY & CHASE
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120076/bio21.swf

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ DNA ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120076/micro04.swf

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ DNA ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ
http://www.mcb.harvard.edu/Losick/images/TromboneFINALd.swf

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ DNA
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120069/bio06.swf::How%20Intracellular%20Receptors%20Regulate%20Gene%20Transcription

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ DNA
http://www.johnkyrk.com/DNAtranslat.swf

http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120077/bio25.swf::Processing%20of%20Gene%20Information%20-%20Prokaryotes%20versus%20Eukaryotes

ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ MOV (TAINIA))
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120080/bio27.swf

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CDNA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
http://mpss.udel.edu/tutorial/flash/megaclone.swf

ΜΕΘΟΔΟΣ PCR
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120078/micro15.swf

ΒΗΜΑΤΑ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120078/micro10.swf::Steps%20in%20Cloning%20a%20Gene

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου