Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ


Το πρόγραμμα «Strategies for Creating Inclusive Programmes of Study» (SCIPS)

Διδακτικές Στρατηγικές

Έννοιες και χαρακτηριστικά της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Ομαδοκεντρική Διδασκαλία

Συνεργατική μάθηση: η εκπαίδευση του μέλλοντος

Διδακτικές Μέθοδοι

Συνεργατική Μάθηση: από τη θεωρία στην πράξη

Η συνεργατική μάθηση στο ελληνικό σχολείο

Ο Σχεδιασμός μιας Διαδικασίας Μάθησης μέσω του Δικτύου Υπολογιστών

Δραστηριότητες Μάθησης μέσω Υπολογιστή

Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική και τη Μαθησιακή Διαδικασία

Διδασκαλία και Μάθηση με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών

H αξιοποίηση τoυ Εκπαιδευτικού Βίντεο στo Σχολείο

Θεωρίες μάθησης και Τεχνολογίες Πληροφορικής

Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση


Διαδίκτυο και Διδασκαλία


Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου