Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Βιολογια τριτης λυκειου θετ


ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΤΩΣΗΣ
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120074/bio17.swf::Comparison%20of%20Meiosis%20and%20Mitosis

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120077/bio25.swf::Processing%20of%20Gene%20Information%20-%20Prokaryotes%20versus%20Eukaryotes

ΜΕΤΑΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::525::530::/sites/dl/free/0072841869/234744/stages_meiosis.swf::Stages%20of%20Meiosis

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗ
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120078/bio37.swf

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ DNA ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120076/bio23.swf::How%20Nucleotides%20are%20Added%20in%20DNA%20Replication

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120074/bio19.swf::Stages%20of%20Meiosis

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120080/bio31.swf

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120080/bio26.swf

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ REAL PLAYER)
http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/replication/replication.swf

http://medlab.lzu.edu.cn/image/flash/8.swf

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/translation.swf

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ MENDEL
http://www.wiley.com/college/test/0471787159/biology_basics/animations/mendelianInheritance.swf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου