Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ερευνητικές Εργασίες (project) Α΄ Λυκείου: το βιβλίο του καθηγητή


Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) εξέδωσε τον οδηγό: η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο νέο σχολείο – Το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι να παρουσιάσει με σύντομο και εύληπτο τρόπο (α) τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και πολιτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών, οι οποίες καθιερώνονται στο Νέο Λύκειο, και (β) τις εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές επιλογές και πρακτικές, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προγραμματίσουν, να καθοδηγήσουν και να αξιολογήσουν τις Ερευνητικές Εργασίες των μαθητών.

Επιστημονικά υπεύθυνος: Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας
Συμμετέχουν: Δημήτρης Ευθυμίου, Κατερίνα Μπαζίγου, Άννα Μπαράτση, Θεόδωρος Πετρέσκου, Κωνσταντίνα Σχίζα.

Το πλήρες κείμενο του οδηγού είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση: http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=110&func=select&id=11


πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου